Ampliación

A Xunta licita a redacción do proxecto de ampliación do Hospital Clínico Universitario


Co fin de mellorar as instalacións nas que se presta atención especializada na área de Santiago de Compostela preténdese ampliar o CHUS engadindo dúas novas edificacións, unha á zona do bloque cirúrxico e outra a Consultas Externas


A Deputación da Coruña investirá 1,2 millóns de euros na primeira fase das obras de ampliación da estrada DP 7802 de Roxos a Reborido, en Santiago

O proxecto vén de ser aprobado por unanimidade na comisión de Vías e Obras e será refrendado polo pleno do 29 de marzo

A Consellería de Educación adxudica a ampliación do CEIP Lamas de Abade

Construirase un novo edificio con capacidade para 150 alumnas e alumnos

O Pleno do Concello de Ames debaterá a posta a disposición da Xunta do terreo necesario para ampliar o CEIP Agro do Muíño

Tamén se tratará a aprobación inicial do regulamento da Escola municipal demúsica de Ames; a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade administrativa do cemiterio municipal; a primeira modificación daordenanza reguladora do prezo público polos servizos funerarios do cemiterio municipal; e unha proposta do PSdeG sobre a política do Goberno galego en relación do financiamento das Entidades locais

O Consorcio de Santiago presenta hoxe luns o proxecto da obra de ampliación do Museo do Pobo Galego

A reunión está prevista para as 13:00 horas e desenvolverase na Biblioteca Antón Fraguas do Museo do Pobo Galego

Las comisiones informativas abordan la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del S-05 para ampliar el CEIP Agro do Muiño

Se habló de la resolución de un recurso de reposición presentado por un trabajador municipal ante la sentencia dictada en el pasado mes de noviembre por el juzgado del contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela