Ana Mesía

"Unha planificación cultural acaída permitiría visibilizar a riqueza patrimonial das vilas históricas de Galicia"

Ana Mesía defende na súa tese o potencial dos conxuntos históricos de Galicia e ve o cobro de entrada clave para a conservación patrimonial