Arela

Inauguran o piso da Asociación Arela, dentro do proxecto CaixaProinfancia

Neste piso prestaranse servizos como reforzo educativo, lecer e tempo libre, apoio educativo familiar, atención psicoterapéutica e promoción da saúde

O Concello colaborará con Arela na difusión do programa "CONVIVE.COMigo"

Arela está a buscar os apoios dos diferentes concellos galegos destas provincias de cara a que poidan colaborar na difusión do mesmo e así conseguir un banco de persoas ou familias que abarquen moitos dos territorios de ambas provincias

Lo más