bacharelato de ciencias e tecnoloxías

14 centros impartirán por primeira vez o curso que vén Stembach, o bacharelato de excelencia en ciencias e tecnoloxía

Este bacharelato, que se enmarca na estratexia Edudixital 2020, favorecerá unha conexión directa coa universidade, posto que os estudantes farán un proxecto de investigación, con posterior defensa pública, co-dirixido por persoal universitario