baixada de impostos

O Grupo Popular reclámalle ao Goberno de CA unha baixada xeneralizada de impostos

"Os resultados das liquidacións orzamentarias demostran que se trata dunha medida posible e viable”