Banco Sabadell

O Banco Sabadell rexeita contestar unha consulta feita en galego

O banco remitiu unha resposta na que instan á persoa a contestar en inglés, castelán, vasco ou catalán pero non en galego