bancos

OCU denuncia el cobro de comisiones bancarias a los clientes por sacar dinero en ventanilla

Realizará una consulta al Banco de España para que se pronuncie

Piden traballos de conservación en distintos bancos repartidos por toda a cidade

A concelleira do Grupo Municipal Popular, Ana Sabel, presentará, no vindeiro Pleno ordinario, deste mes un rogo no que solicita ao

Goberno de Sánchez Bugallo para que proceda á mellorar os distintos bancos situados en espazos públicos da cidade e que estableza unha planificación periódica para o seu mantemento e conservación que mellore a utilidade e o aspecto deste mobiliario ao longo do termo municipal

Só un de cada tres bancos teñen a súa web en galego

A entidade considera preocupante o feito de que tanto Santander como BBVA non traduzan a súa páxina web, xa que entre ambas as dúas suman o 40% das contas bancarias da Galicia. En cambio, Abanca, Banco Sabadell e Caixabank permiten empregar a lingua galega, tanto na súa web como nas aplicacións móbiles e nos caixeiros

Asumiendo el impuesto a las hipotecas, la banca pagaría 2.300 millones

Es el coste que tendría la retroactividad en los útlimos cuatro años

Los bancos retiran la información de sus hipotecas a la espera de reunión del Tribunal Supremo

La estrategia comercial sobre hipotecas de la banca está a la espera de la decisión que adopte al respecto el Tribunal Supremo