bens culturais

A Plataforma Casalonga Limpa de Residuos solicita á Xunta e ao Concello a catalogación de bens culturais no entrono de Casalonga

Na contorna inmediata da canteira de Casalonga atópanse elementos sen catalogar que, tras un inventario arqueolóxico da zona, poñen unha vez máis de manifesto a sin razón de que a antiga canteira se converta nun vertedoiro