BRECHA DIXITAL

Máis dun 85% dos fogares galegos dispón de servizo de internet contratado

Entre 2015 e 2018 Galicia rexistrou un incremento dun 20% na porcentaxe de vivendas que contratan o acceso á rede