Brigada de Garda Medioambiental

A Brigada de Garda Medioambiental recolleu máis de 1.400 vertedoiros incontrolados de lixo durante o ano 2018

Este equipo de traballo ten como obxectivo principal traballar na conservación dos recursos naturais e o mantemento do equilibrio ecolóxico facendo cumprir a normativa vixente

Lo más