Buscás

Buscás xa dispón de novo local social adaptado

O Concello de Ordes dedicou máis de 86.000 euros procedentes do seu remanente 2017 para realizar unha reforma integral do inmoble situado no campo da festa