cajas de ahorro

O TSXG require á Xunta a remitir o expediente sobre a fusión das caixas no prazo de cinco días

Na súa resposta o TSXG ordena á Administración á remisión do expediente administrativo, acompañado dos informes e datos que estime procedentes