calidad de vida

CCOO presenta o resumo dun estudo sobre a calidade de vida e rede de servizos para as persoas maiores

As provincias da Coruña, Lugo e Ourense están entre as dez máis avellentadas de toda España