Cantalarrana

Adxudícanse as obras de ordenación e mellora viaria de Cantalarrana e Carballido por un importe de 74.426,62€

Estas actuacións están incluídas no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concello) “POS+2018” da Deputación da Coruña