caravanas

Queixas polo estacionamento de caravanas en zonas da cidade non habilitadas

A proliferación destes vehículos turísticos en zonas sen servizos habilitados provoca malestar entre a veciñanza