Carlos López

O Parlamento de Galicia declara loito oficial polo falecemento do deputado Carlos López Crespo

Santalices destaca o compromiso de López Crespo, do que subliña a súa “vocación de servizo e entrega sen límite na procura do ben

común”