carril verde

Bascuas propón "un carril verde" na avenida de Castelao

Propoñen a colocación de dous semáforos na avenida de Castelao, cunha sincronización temporal