CEIP Agro do Muíño

Roubo diante do CEIP Agro do Muíño en Bertamiráns

Foi a unha nai ía deixar ao seu fillo no colexio

O Pleno do Concello de Ames debaterá a posta a disposición da Xunta do terreo necesario para ampliar o CEIP Agro do Muíño

Tamén se tratará a aprobación inicial do regulamento da Escola municipal demúsica de Ames; a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola actividade administrativa do cemiterio municipal; a primeira modificación daordenanza reguladora do prezo público polos servizos funerarios do cemiterio municipal; e unha proposta do PSdeG sobre a política do Goberno galego en relación do financiamento das Entidades locais

El pleno le da luz verde a la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del S-05 para ampliar el CEIP Agro do Muíño

Este centro de enseñanza se está ampliando en dos fases. En la primera fase, se construyeron 3 nuevas aulas que contaron con un presupuesto de 342.997,28 euros

Las comisiones informativas abordan la aprobación definitiva de la modificación del plan parcial del S-05 para ampliar el CEIP Agro do Muiño

Se habló de la resolución de un recurso de reposición presentado por un trabajador municipal ante la sentencia dictada en el pasado mes de noviembre por el juzgado del contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela