centro BTT Santa Susana

"O centro BTT da Susana abre con máis dun mes de retraso e non contará con bicicletas ata setembro"

O Grupo Municipal Popular considera inaceptable que este centro estivera máis de catro meses pechado, concretamente nunha época de mellores condicións para o seu desfrute

O grupo Municipal Popular solicita información sobre o peche do centro BTT da Santa Susana na época de maior demanda dos usuarios

O Grupo Municipal que dirixe Agustín Hernández realizará unha pregunta no vindeiro Pleno ordinario, co fin de poder coñecer cando se vai volver abrir ao público nas debidas condicións estas instalacións