Centro Integral da Muller

Piden a recuperar a xestión do Centro Integral da Muller

As usuarias que precisan desta atención son derivadas a cidade da Coruña.