centro de maiores

Padrón solicita a creación dunha residencia de maiores na localidade

Reforzouse o Servizo de Axuda no Fogar para dependentes (SAF) cun incremento das horas dispoñibles superior ao 22% no último ano