Centro Social

O Grupo Municipal Popular advirte dos “bandazos” de Compostela Aberta co Centro Social do Casco Histórico

O anuncio da cesión dun inmoble da USC, na rúa Casas Reais, para a súa conversión en centro social, pon en evidencia a descoordinación e o descontrol do Goberno de CA que encargou e pagou un proxecto para acondicionar outro local como centro social na Praza Salvador Parga