centro sociocultural

Sigue a polémica pola xestión dos centros socioculturais da cidade

Antón lembrou que, na documentación entregada a CA no traspaso de poderes, xa se anunciaba que o contrato do servizo de dinamización cultural nos CSC remataba en marzo de 2016 e que era imprescindible abordar unha nova licitación