Centro Sociocultural do Ensanche

Compromiso reclámalle ao concello claridade sobre o futuro do Centro Sociocultural do Ensanche

Compromiso ve unha oportunidade para a reformulación do Plan parcial e darlle un uso social o vello Peleteiro e satisfacer as carencias de usos sociais de todo o Ensanche compostelán

Lo más