CERN

Investigadores da USC publican novos resultados sobre a oscilación materia-antimateria

“Estudar estas oscilacións quark-antiquark tamén prové de información sobre a posible existencia de novas partículas, como as supersimétricas”, explica o investigador do IGFAE e do programa Oportunius da Xunta Diego Martínez Santos