CETEC

O Concello porá en marcha o CETEC para a creación de emprego de calidade

Entre as medidas concretas que se impulsarán dende ese centro, a concelleira salientou a creación dunha incubadora de procesos colaborativos e do Observatorio da Innovación Social