cidade

Os hoteis da cidade superan por primeira vez as 50.000 pernoctacións en xaneiro dende o Xacobeo 2010

É a primeira vez que se superan as 50.000 pernoctacións no primeiro mes do ano dende o Ano Santo 2010