cita médica

Actívase o servizo de citas do SERGAS por mensaxes móbiles

O os que queiran recibir as notificacións do servizo galego de saúde vía teléfono móbil deben facilitar o seu número privado indo ao centro de saúde que lle corresponde ou entrando na páxina web so SERGAS