cita previa

Actívase o servizo de citas do SERGAS por mensaxes móbiles

O os que queiran recibir as notificacións do servizo galego de saúde vía teléfono móbil deben facilitar o seu número privado indo ao centro de saúde que lle corresponde ou entrando na páxina web so SERGAS

Una aplicación móvil para presentar la declaración de la renta

Rufino de la Rosa presentó en Madrid las novedades para realizar la declaración de la renta. Entre ellas destacan una aplicación móvil y el plan "le llamamos" para reducir la asistencia física