ciudad termal

Nava Castro sinala en Brasil a oportunidade de Galicia para aumentar o seu atractivo internacional como destino termal

A responsable de Turismo da Xunta ampliará contactos institucionais e manterá encontros con operadores e prensa especializada interesados no destino galego