Cobre San Rafael

Cobre San Rafael presenta respostas ás alegacións e informes sectoriais recollidos no proceso de autorización da mina

Presenta unha batería de informes técnico-científicos que responden ás institucións públicas e privadas e particulares participantes no proceso de información pública