conexións rede eléctrica

¿Cales son os criterios que segue o Concello para outorgar ou denegar as conexións á rede eléctrica municipal?

Os Populares aseguran que "chama a atención os resultados dispares que se teñen dado nalgúns casos"