Consello de as Mareas

Villares convoca ao Consello das Mareas para unha reunión o que supón o aplazamento de eleccións

Esta reunión supón un novo aplazamento do proceso electoral coas festas do Nadal moi próximas, o que significa que as eleccións cada vez están máis lonxe e o conflincto alóngase no tempo