Consorcio Santiago

O Consorcio destina 300.000 euros a axudas para mantemento exterior, carpinterías e mellora da eficiencia dos inmobles da cidade histórica

O Consorcio de Santiago ten en marcha unha nova convocatoria do programa Ter é manter, dirixido ao mantemento e mellora da eficiencia enerxética da envolvente exterior dos edificios da cidade histórica de Santiago, que inclúe ademais as actuacións sobre os elementos especiais de madeira e reixas. O organismo interadministrativo destinará a esta convocatoria un importe global de 300.000 euros. O prazo para solicitar estas axudas remata o vindeiro 2 de marzo. 

Demandan que os Orzamentos do Estado teñan unha partida de apoio para o Consorcio de Santiago

Así mesmo, en dita moción, os Populares tamén solicitan aos grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados e do Senado o seu apoio, dándolles, ao tempo, traslado deste acordo e, tamén, dar traslado deste acordo ao Goberno da Nación e ao Parlamento de Galicia, así como á Xunta de Galicia

Máis de 130.000 euros para a mellora de 18 edificios da zona vella


O importe total das subvencións ascende aos 136.926,55 euros


O Consorcio concede 27 axudas para a rehabilitación de inmobles da cidade histórica de Santiago

O investimento total que se realizará ascende aos 325.435,96 €

Paran as obras na igrexia de Marrozos para protexer as colonias de aves e quirópteros que habitan no tellado

Durante dúas semanas paráronse as obras que se estaban a realizar no inmoble co fin de non afectar o ciclo natural destes animais

O Consorcio de Santiago remata as obras de mellora da eficiencia enerxética das fachadas do patio oeste do Pazo de Raxoi

O mal estado das carpinterías e rexuntados da pedra favorecía a perda de calor e a permanente humidade no interior das estancias

Unha publicación analiza as monteas do século XVIII achadas baixo unha tarima no convento de Santa Clara

Son debuxos gravados no pavimento de pedra a tamaño natural que servían aos canteiros como guía no proceso de construción

Unha publicación analiza os debuxos do século XVIII achados na igrexa do convento de Santa Clara

Preséntase hoxe mércores na Fundación Torrente Ballester, ás 19:30 horas

O Consorcio de Santiago mellorará o sistema de ventilación e a limpeza do lousado da capela do Cristo en Conxo

En 2013 o Consorcio promoveu a obra de eliminación de humidades da capela e, co fin de coñecer tanto a orixe do elevado contido de humidade no interior da capela como do escurecemento húmido do solo

O Consorcio de Santiago aproba a ampliación do Museo do Pobo Galego por un importe global de 2,9 millóns de euros

Ademais, o organismo adquire o legado do pintor Carlos Maside por valor de 430.717 euros, que será financiado nun 50% pola Deputación da Coruña, para poñelo a disposición do público

O Consorcio de Santiago aproba a ampliación do Museo do Pobo Galego por un importe global de 2,9 millóns de euros

Ademais, o organismo adquire o legado do pintor Carlos Maside por valor de 430.717 euros, que será financiado nun 50% pola Deputación da Coruña, para poñelo a disposición do público

Una publicación recoge la historia de un total de 64 escaleras monumentales de Santiago

El libro, coeditado por el Consorcio de Santiago y Andavira Editora, fue presentado ayer en la Fundación Torrente Ballester

Un libro recoge la historia de la escalera monumental en Santiago de Compostela

Se presenta hoy en la Fundación Torrente Ballester, a las 19:30 horas

El Consorcio de Santiago acaba las obras en la iglesia de Santo André de Barciela

La intervención, con un presupuesto global de 37.412,32 euros, se centro en la cubierta y en las fachadas del inmueble 

El maravilloso legado de Estalote

El Consorcio de Santiago está digitalizando el fondo fotográfico del compostelano Ramón Sánchez Estalote para ponerlo a disposición del público y de los investigadores. El archivo reúne unas 4.000 fotografías y unos 1.500 negativos que reflejan la ciudad de Santiago de las décadas centrales del siglo XX

"De Quiqui Bar... a Castromil"

Una publicación relata la historia del edificio que acogió el Quiqui Bar primero y luego a Castromil, que ocupó el centro de la plaza de Galicia entre 1926 y 1975, hasta que fue derribado

El 12 de abril acaba el plazo para solicitar las ayudas para el pintado de las fachadas de los edificios de la ciudad histórica

El Consorcio de Santiago destinará 150.000 euros a mejorar el mantenimiento exterior y la eficiencia energética de los inmuebles

Lo más