control

Pillado a 226 kilómetros por hora en un tramo de 100

El conductor fue interceptado en la A - 52 dirección Benavente 

A Policía Local comeza unha campaña contra as distraccións ao volante

Canto maior é a velocidade do vehículo, menor marxe de reacción ten o condutor fronte aos imprevistos e máis conveniente resulta que se concentre totalmente na tarefa de conducir e trate de evitar as posibles distraccións