CONVIVE.COMigo

O Concello colaborará con Arela na difusión do programa "CONVIVE.COMigo"

Arela está a buscar os apoios dos diferentes concellos galegos destas provincias de cara a que poidan colaborar na difusión do mesmo e así conseguir un banco de persoas ou familias que abarquen moitos dos territorios de ambas provincias