Criminoloxía

Biotecnoloxía, Criminoloxía e Paisaxe actualizan a oferta de graos da USC para o vindeiro curso

A Universidade de Santiago de Compostela engade para o vindeiro curso tres novos graos á súa oferta de estudos. Trátase dos títulos de Biotecnoloxía, Criminoloxía e Paisaxe, os dous primeiros a impartir en Santiago e o terceiro –compartido coa Universidade da Coruña- en Lugo; todos cunha oferta inicial de 50 prazas