Cristina Lastres

A investigadora da USC Cristina Lastres López, nova presidenta da Asociación de Jóvenes Lingüistas

A AJL, de ámbito estatal e fundada en Barcelona en 1992, está composta por profesores axudantes, contratados predoutorais, doutorandos e outros investigadores que aínda non alcanzaron o grao de doutor