Daniel Castelao

Goretti Sanmartín proporá no Pleno designar co nome ‘Daniel Castelao’ a estación intermodal de Santiago de Compostela

Defende integrar no propio deseño do proxecto a tipografía e a obra gráfica de Castelao para alén de usar o seu interior como espazo expositivo permanente da súa traxectoria cultural e política, tan determinante para o noso país

Lo más