DEDALEIRA

O servizo Dedaleira de atención sexolóxica de COGAMI atendeu a preto de 300 persoas

As accións levadas a cabo por este servizo de atención e promoción da autonomía afectivo-sexual de persoas con discapacidade e contorna, centráronse na prevención da violencia sexual