devolución diñeiro

Solicitan a devolución do diñeiro que os cidadáns teñen nas tarxetas monedeiro da anterior aplicación da ORA

O Grupo Municipal do Partido Popular interpela ao Goberno local sobre esta cuestión, para coñecer o número de persoas afectadas e as cantidades depositadas na anterior aplicación