discriminación salarial

As investigadoras da USC movilízanse en contra da discriminación salarial

No 2016 foi o momento no que se lle "empezou a pagar por debaixo do salario mínimo que fixa a normativa, e a quen tamén se lle negan as subidas salariais"

Lo más