Escola Oficial de Idiomas

A EOI de Compostela resulta seleccionada para un proxecto do programa Erasmus+ da UE

O seu Plan de Desenvolvemento Europeo (PDE) para a mobilidade do persoal docente recibe a segunda máxima asignación económica de todos os proxectos seleccionados en todo o Estado na Acción KA-104