estrada da Gándara

O Concello reforzará o firme da estrada da Gándara na parroquia de Oleiros

Para o desenvolvemento desta actuación, cuxo importe ascende a 54.289 euros, IVE incluído, o Concello veu confirmada unha subvención de 44.867 euros