Física

Acto protocolario de toma de posesión da profesora Elena López Lago como decana da Facultade de Física

Elena López Lago é profesora titular da Área de Óptica do Departamento de Física Aplicada desenvolvendo a súa actividade docente na Facultade de Física e na Facultade de Óptica e Optometría