Galiat

O estudo Galiat da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago recibe un premio da Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

O traballo de campo realizouse no centro de saúde de A Estrada e involucrou 250 familias (720 nenos e adultos) que durante 6 meses participaron nun programa de educación nutricional e gastronómica