gardería

Rexeitan a petición dunha nai que convive coa súa parella de ser considerada familia monoparental para pagar menos de gardería

En concreto, pedía ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que lle ingresase 1.768 euros, correspondentes aos cursos escolares 2015/2016 e 2016/2017