graduado en Eso

Abren do 3 ao 15 de setembro a matrícula no curso de Educación de Adultos para obter o graduado en ESO

Estes cursos de educación de adultos, que o Concello de Lousame leva organizando dende o ano 2005, son un xeito moito máis sinxelo e accesible para sacar o graduado en ESO