Grixoa

O Pleno rexeita por completo a construcción da planta de valoración de residuos de Miramontes

Ao respecto da canteira de Miramontes (Grixoa), o Concello comprométese a alegar administrativamente respecto ao desenvolvemento desta planta

Medioambiente da Xunta tramitará unha revisión de oficio da Autorización Ambiental Integrada de Grixoa

O obxectivoé limitar e reducir a entrada actual de carga orgánica nesta instalación para resolver o problema de olores detectado nesta zona

Os Populares piden ao Goberno municipal información sobre as xestións do vertedoiro de Grixoa

Para os Populares, o proceder do Concello resulta cando menos confuso, xa que acorda desistir do procedemento de anulación da licenza municipal de obras destas instalacións de Grixoa, e, tamén, abre un novo expediente sobre a declaración previa de inicio da actividade na planta de Miramontes

La lucha contra el vertedero de Miramontes continúa

"Esta é unha vía que nunca se fixo para tal propósito, era unha vía de acceso as casas e a están utilizando 50, 60 e ata 100 camións ao día para trasportar o material"

Preocupados por el daño ambiental de la mina de Grixoa

El anuncio de sanciones a la empresa le da la razón a la plataforma de vecinos afectados por los vertidos