Grupo Estudos Prehistoria

Integrantes do grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico realizan a primeira análise detallada sobre o inventario da arte rupestre de Galicia

Persoal investigador do grupo de Estudos para a Prehistoria do NW Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da USC (GEPN-AAT) acaban de publicar a primeira análise detallada sobre o inventariado da arte rupestre de Galicia